Do kursu pozostało:

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w „Praktycznym kursie bronchoskopii u dzieci”. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków, otolaryngologów, pulmonologów i lekarzy w trakcie specjalizacji lub pełniących ostre dyżury, którzy chcą nauczyć się wykonywania procedury bronchoskopii i bronchofiberoskopii u dzieci lub doskonalić umiejętności już nabyte. W trakcie kursu dominują zajęcia praktyczne z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu medycznego takiego jak tory wizyjne, endoskopy, bronchoskopy sztywne, kleszcze optyczne i zwykłe, optyki. Warsztaty przeprowadzane są na trenażerach oraz preparatach zwierzęcych. Zaplanowane są zajęcia na bloku operacyjnym. Zajęcia teoretyczne obejmują zagadnienia przygotowania pacjenta i sprzętu do bronchoskopii, omówienie możliwości diagnostyczno-leczniczych zabiegów fiberoskopowych oraz z użyciem bronchoskopów sztywnych i zestawu optyk oraz możliwości wystąpienia powikłań i sposobu ich zaopatrzenia.

Serdecznie zapraszam

Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Termin: 4 listopada 2021 r.

Miejsce: Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii WUM ul. Żwirki i Wigury 63 A, Warszawa

Kierownik naukowy: Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Instruktorzy: Zespół Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii WUM

Partner sprzętowy Kursu:

Organizator kursu: Agora, ul. Błażeja 10L/6, Poznań

Cele kursu:
Doskonalenie i zdobycie umiejętności w zakresie:
1. Techniki badania fiberoskopowego dróg oddechowych
2. Praktycznych umiejętności wykonania bronchoskopii sztywnej i użycia optyk

Zajęcia obejmują:
2 godziny zajęć teoretycznych
4 godziny warsztatów
Max liczba osób – 12, warsztaty w grupach 2 osobowych
Uczestnicy Kursu otrzymuj punkty edukacyjne i certyfikat.

Program kursu:
8.30-8.50 Rejestracja uczestników
8.50-9.00 Powitanie
9.00-9.20 Anatomia praktyczna – prezentacja filmowa
9.20-9.40 Przygotowanie do bronchofiberoskopii i bronchoskopii
9.40-10.00 Bronchoskopia krok po kroku
10.00-14.00 WARSZTATY

Uczestnicy podzieleni na grupy ćwiczą zamiennie na stanowiskach:
a) trenażery
b) preparaty zwierzęce
c) zajęcia LIVE na bloku operacyjnym
Warsztaty obejmuj ćwiczenia praktyczne w zakresie wykonania bronchofiberoskopii, bronchoskopii sztywnej, usunięcia ciała obcego z oskrzela i tchawicy, użycia optyk i kleszczy optycznych oraz kleszczy zwykłych, wykonanie tracheotomii na preparacie zwierzęcym z założeniem rurki tracheostomijnej, stanowiska ćwiczeniowe wyposażone w tory wizyjne.

14.00-15.00 Lunch
15.00-15.20 Ciała obce dolnych dróg oddechowych – scenariusze symulacyjne
15.20-15.40 Wokół bronchoskopii bronchoskopia diagnostyczna, BAL, powikłania bronchoskopii
15.40-16.00 Fiberoskopowa ocena dolnych dróg oddechowych- możliwości i ograniczenia
16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie kursu

Cena kursu: 1200 zł

Cena obejmuje: udział w warsztatach, wykładach, lunch i przerwy kawowe, certyfikat

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie Uczestnictwa Kursu za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego
2. Wniesienie opłaty za udział w Kursie na konto bankowe AGORA ul. Błażeja 10L/6 Poznań
Nr konta: 67 1240 1747 1111 0000 1848 8568

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA